INSINÖÖRITOIMISTO POLARTEK OY
Polartek Oy on insinööritoimisto, joka on perustettu 1975 tammikuussa. Polartek Oy:n päätoimipaikka on Oulussa ja sivukonttorit Varkaudessa, Jyväskylässä,
Kotkassa, Kokkolassa ja Helsingissä sekä tytäryhtiöt Kemissä ja Oulussa. Yhteystiedot
Polartek Oy tarjoaa konsulttipalveluita kaikkiin niihin ongelmiin, joita kotimaisen energian hyödyntäminen tuo.
Perusselvitykset, kustannuslaskelma, hankintaohjelmat, laitesuunnittelu ja asennusvalvonta kuuluvat kiinteästi Polartek Oy:n toimialaan.

PALVELUMME


Polartek konsernin tieto-taito antaa vankan perustan jatkuvalle toiminnallemme ja toivommekin hyvää yhteistyötä sekä entisten että uusien asiakkaiden kanssa.
Osaamisemme perustuu vankkaan kokemukseen ja uuden tiedon omaksumiseen.
Toimimme asiakaslähtöisesti suunnittelu- ja dokumentointijärjestelmät valitaan toimeksiantajan tarpeiden mukaan.

Tytäryhtiömme:

IRL-Suunnittelu Oy on toimittanut suunnittelua pääasiassa Wärtsilä Finland Oy. Tehtävät ovat käsittäneet dieselvoimalaitos suunnittelua, lujuus- ja massalaskentaa. Yhteystiedot
Oy Kalottkonsult Ab on toimittanut suunnittelua pääasiassa Outokumpu Stainless Oy, Fortek, ja StoraEnso tehtaille. Tehtävät ovat käsittäneet kone- ja laitesuunnittelua. Yhteystiedot
Eridan Oy on erikoistunut kone- ja prosessisuunnitteluun sekä laite- ja teräsrakennesuunnitteluun. Yhteystiedot