Konsernimme rakennetekniset palvelut tarjoavat mm. rakenteiden suunnittelua eurokoodien mukaan ja teknistä laskentaa sekä tietomallennus palvelua
Fise pätevyys: Poikkeuksellisen vaativa - teräsrakenteiden suunnittelua ja uudisrakentamista

Eurokoodi –mitoitus 
- betonirakenteet 
- teräsrakenteet 
- liittorakenteet 
- puurakenteet 
- hyväksyntä

Tekninenlaskenta 
- lujuuslaskenta 
- termomekaniikka 
- rakennusfysiikka 
- multifysiikka 
- tuotekehitys

Tietomallinnus
- talonrakennushankkeet 
- infrarakenteet 
- silta 
- teollisuus 
- koordinointi 

Kohteitamme:
- Asuinkerrostalot
- Teollisuuskohteet, liike- ja toimitilarakennukset
- Julkisivut, lasirunkorakenteet
- Pylonit
- Monumentit
- Siilot
- Kolmannen osapuolen tarkastukset