Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu kohdistuu laaja-alaisesti eri teollisuuden alueille.
Palvelemme mm. terästeollisuutta, sellu- ja paperiteollisuutta, kemianteollisuutta ja kaivosteollisuutta.
Lisäksi tarjoamme suunnittelu-, ohjelmointi-, käyttöönotto ja kehittämispalveluita kone- ja laitevalmistajille.
Suoritamme myös sähköistyksen, automaation sekä logiikkojen uudistus- ja saneeraustöiden kokonaistoimitustehtäviä käyttöönottoineen.
Automaatiosuunnittelijamme hallitsevat useiden prosessiohjausjärjestelmien ja logiikkojen ohjelmoinnin.

- Projektointi 
- Sähkösuunnittelu 
- Automaatiosuunnittelu 
- TLJ-suunnittelu 
- Riskien arviointi 
- Instrumentointisuunnittelu 
- Projektinhoito 
- Asennusvalvonta 
- Ennakkohuolto- ja varaosaselvitykset