Polartek Oy | Polartek PMKonsernimme rakennuttamis- ja talotekniikkaosasto tarjoavat hankeeseen ryhtyville ja kiinteistöjen omistajille energiatehokkaan rakentamis-, suunnittelu- ja valvontapalvelukokonaisuuden uudis- ja korjauskohteisiin. Meille on myönnetty RALA-pätevyys.

Rakennuttaminen ja valvonta

  - rakennuttaminen, projektinjohtopalvelut
  - kustannuslaskenta, kustannusseuranta, taloudellinen loppuselvitys
  - elinkaarilaskenta
  - rakennustöiden valvonta, valvontasuunnitelmat
  - projektidokumentointi, projektipankit
  - työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  - huoltokirjojen laadinta
  - rakennusfysikaaliset suunnitelmat
  - korjaussuunnittelu ja kuntotutkimukset
  - kiinteistökehitys ja hankesuunnitelmat

  Talotekniikka

   - uudiskohteiden lämpö-,vesi-,ilmastointi-,sähkö- ja automaatiosuunnittelu
   - korjauskohteiden lämpö-,vesi-,ilmastointi-,sähkö-ja automaatiosuunnittelu
   - energiakatselmointi, auktorisoidut katselmoijat
   - energiaselvitykset ja kannattavuuslaskelmat
   - energiatodistukset
   - elinkaarilaskenta
   - linjasäätösuunnitelmat ja linjasäätöjen toteutus
   - ilmamäärien mittaukset ja säätö
   - LVISA –rakennuttaminen, projektinjohto ja valvonta

   Referenssejä

   Kuvia kohteista

    - Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos
    - - Leppävaaran Uimahalli
    - - Opinmäen Kampus
    - - Nuumäen Päiväkoti
    - - Riilahden toimintakeskus
    - - As.Oy Espoon Niittytori, asuinkerrostalo 12 kerrosta
    - - As.Oy Espoon Niittyhuippu, asuinkerrostalo 24 kerrosta
    - - Espoon Niittykummun kauppakeskus ja pysäköintitalo
    - KELA, Malmi
    - Vantaan kaupunki; Korson Vanhustenkeskus
    - HEKA
    - Matinkylän harjoitusjäähalli 12 000 m2
    - Kiinteistö Oy Auroranlinna asuinkerrostalo
    - International College - toimitilahanke, Porvoo

    Yhteystiedot

    Rakennuttamis-ja projektinjohtopalvelut
    Martti Kojola
    Rakennuttajapäällikkö, valvoja,TT-koordinaattori, RI, RAP,RAPS,Ylivalvoja, Energiatodistuksen antaja
    +358 (0)40 0985 380

    Kiinteistökehitys,kustannuslaskenta, valvontapalvelut, projektijohtaja, projektipäällikkö, TT-koordinaattori
    Jari Kiema
    SNIL-pätevyys, Rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen
    +358 (0)40 7727 839

    Haukilahdenkatu 4
    00550 Helsinki

    Talotekniikkasuunnittelu- ja rakennuttaminen
    Ins Tuomo Lämsä
    LVI-energiakatselmukset;rakennusfysikaalinen suunnittelu
    +358 (0)400691260