Polartek Oy | Voimalaitossuunnittelu, sähkösuunnittelu, automaatiosuunnittelu, asennusvalvonta


Insinööritoimisto Polartek Oy

Polartek Oy on insinööritoimisto, joka on perustettu 1975 tammikuussa. Polartek Oy:n päätoimipaikka on Oulussa ja sivukonttorit Varkaudessa, Jyväskylässä, Tampereella, Kotkassa ja Helsingissä sekä tytäryhtiöt Kemissä ja Oulussa. Yhteystiedot

Polartek Oy tarjoaa konsulttipalveluita kaikkiin niihin ongelmiin, joita kotimaisen energian hyödyntäminen tuo. Perusselvitykset, kustannuslaskelma, hankintaohjelmat, laitesuunnittelu ja asennusvalvonta kuuluvat kiinteästi Polartek Oy:n toimialaan.

Palvelumme

Polartek konsernin tieto-taito antaa vankan perustan jatkuvalle toiminnallemme ja toivommekin hyvää yhteistyötä sekä entisten että uusien asiakkaiden kanssa. Osaamisemme perustuu vankkaan kokemukseen ja uuden tiedon omaksumiseen. Toimimme asiakaslähtöisesti suunnittelu- ja dokumentointijärjestelmät valitaan toimeksiantajan tarpeiden mukaan.Tytäryhtiömme

IRL-Suunnittelu Oy on toimittanut suunnittelua pääasiassa Wärtsilä Finland Oy. Tehtävät ovat käsittäneet dieselvoimalaitos suunnittelua, lujuus- ja massalaskentaa. Yhteystiedot

Oy Kalottkonsult Ab on toimittanut suunnittelua pääasiassa Outokumpu Stainless Oy, Fortek, ja StoraEnso tehtaille. Tehtävät ovat käsittäneet kone- ja laitesuunnittelua. Yhteystiedot

Eridan Oy on erikoistunut kone- ja prosessisuunnitteluun sekä laite- ja teräsrakennesuunnitteluun. Yhteystiedot