Etusivu
Kohteita
Kuvia kohteistaIns.toim. Polartek Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
Puh +358 (0)207 439700

Polartek PM


Konsernimme rakennuttamis- ja talotekniikkaosasto tarjoavat hankeeseen ryhtyville ja kiinteistöjen omistajille energiatehokkaan rakentamis-, suunnittelu- ja valvontapalvelukokonaisuuden uudis- ja korjauskohteisiin.

Meille on myönnetty RALA-pätevyys.

Rakennuttaminen ja valvonta
- rakennuttaminen, projektinjohtopalvelut , kustannuslaskenta, kustannusseuranta, taloudellinen loppuselvitys
- elinkaarilaskenta, rakennustöiden valvonta, valvontasuunnitelmat
- projektidokumentointi, projektipankit, työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät
- huoltokirjojen laadinta, rakennusfysikaaliset suunnitelmat
- korjaussuunnittelu ja kuntotutkimukset, kiinteistökehitys ja hankesuunnitelmat

Talotekniikka
- uudiskohteiden lämpö-,vesi-,ilmastointi-,sähkö- ja automaatiosuunnittelu
- korjauskohteiden lämpö-,vesi-,ilmastointi-,sähkö-ja automaatiosuunnittelu, energiakatselmointi, auktorisoidut katselmoijat
- energiaselvitykset ja kannattavuuslaskelmat, energiatodistukset, elinkaarilaskenta
- linjasäätösuunnitelmat ja linjasäätöjen toteutus
- ilmamäärien mittaukset ja säätö, LVISA –rakennuttaminen, projektinjohto ja valvonta

Yhteystiedot

Rakennuttamis-ja projektinjohtopalvelut
Martti Kojola
Rakennuttajapäällikkö, valvoja,TT-koordinaattori, RI, RAP,RAPS,Ylivalvoja, Energiatodistuksen antaja, kiinteistökehitys,kustannuslaskenta, valvontapalvelut, projektijohtaja, projektipäällikkö, TT-koordinaattori
+358 (0)40 0985 380
Jari Kiema
SNIL-pätevyys, Rakennuttaminen, talotekniikkasuunnittelu ja kiinteistöjohtaminen
+358 (0)40 7727 839
Ins Tuomo Lämsä
LVI-energiakatselmukset, rakennusfysikaalinen suunnittelu
+358 (0)400691260