Some of Our Clients  - Stora Enso Oyj
  - Rautaruukki Oyj
  - Kemira Oyj
  - Fortek Oy
  - Metso Oyj

  - Outokumpu Oyj
  - AvestaPolarit Oyj
  - Siemens
  - ABB