Polartek Oy | Asiakkaina Foster Wheeler, Andritz, StoraEnso, TVO


Asiakkaitamme  - Stora Enso Oyj
  - SSAB
  - Kemira Oyj
  - Efora Oy
  - Metso Oyj
  - SRV

  - Foster Wheeler
  - Outokumpu Oyj
  - Outokumpu Stainless Oy
  - Siemens
  - ABB
  - KELA