Polartek Oy | Tule Polartekille töihin
+

Avoimet työpaikat

TVO Olkiluoto

Useita paikkoja (työt alkavat heti -> )

Dokumentointi insinööri / Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

Kesto: 01-Jan-2018 - 31-Dec-2018

Kuvaus:

Dokumentointi-insinööri / Sähkö- tai automaatiotekniikka

Tehtäviin kuuluu sähkö- ja/tai automaatio muutostöiden dokumentointia sekä aineistojen tallentamista tilaajan tietokantoihin. Työ kohdistuu pääasiassa OL1 ja OL2 laitoksilla tehtyihin muutoksiin.

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva teknikon tai insinöörin koulutus. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä.

Kokemus sähkö- tai automaatiosuunnittelusta, asennustarkastuksesta, sekä CAD -osaaminen (Microstation, AutoCad) katsotaan eduksi nopean ja tehokkaan työskentelyn aloittamiseksi.

Työ tehdään Olkiluodossa Eurajoella.

Dokumentointi insinööri / Putkisto- ja laitossuunnittelu

Kesto: 01-Jan-2018 - 31-Dec-2018

Kuvaus:

Dokumentointi-insinööri / Mekaaninen

Tehtäviin kuuluu mekaanisten muutostöiden dokumentointia sekä aineistojen tallentamista tilaajan tietokantoihin. Työ kohdistuu pääasiassa OL1 ja OL2 laitoksilla tehtyihin muutoksiin.

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva teknikon tai insinöörin koulutus. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä.

Kokemus putkisto- ja laitossuunnittelusta, asennustarkastuksesta tai tarkastustoiminnasta, sekä CAD -osaaminen (Microstation, AutoCad, PDMS) katsotaan eduksi nopean ja tehokkaan työskentelyn aloittamiseksi.

Työ tehdään Olkiluodossa Eurajoella.

Asiantuntija, projektin hallinta

Työn kesto 01-Nov-2017 - 31-Dec-2019

Posivan laiteprojektien projekti-insinööri suunnitteluvaiheen ohjauksessa, valmistuksen valvonnassa ja laitetoimitusten käyttöönotossa.

Projekti-insinöörin tehtäviä:

- Osallistuu projektin suunnittelun ohjaukseen teknisen toteutuksen kannalta

- Osallistuu ja toteuttaa projektipäällikön määrittämiä erillisiä selvityksiä ja analyysejä.

- Vastaa projektin asiakirjojen tarkastamisesta

- Vastaa alihankkijayhteyksien hoitamisesta

- Avustaa projektipäällikköä projektin käytäntöjen sujuvassa läpimenossa: kokoukset, selvitykset, yhteydet sidosryhmiin, raportointi

- Toimii yleisissä projektinhallinnan tehtävissä.

Vaatimukset:

- Kokemus koneenrakennus, voimalaitos- tai rakentamisprojektien toimitusketjuista

- Projektitoiminnan vaatimat hyvät yhteistyö- ja koordinointitaidot

- Hyvä englanninkielen taito

Työ tehdään Olkiluodossa Eurajoella.

Dokumentointi insinööri / Varaosat / S/A

Työn kesto 01-May-2017 - 31-Dec-2017

Keskeisiä tehtäviä on:

Tehtäviin kuuluu sähkö- ja automaatio varaosien dokumentointia sekä tallentamista laitostietokantaan

Työ kohdistuu pääasiassa OL3:n reaktoripuolen varaosiin.

Dokumentointi-insinööri / varaosat /(Mekaaninen)

Työn kesto 01-May-2017 - 31-Dec-2017

Tehtäviin kuuluu mekaanisten varaosien dokumentointia sekä tallentamista laitostietokantaan.

Työ kohdistuu pääasiassa OL3:n reaktoripuolen varaosiin.

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva teknikon tai insinöörin koulutus. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä.

Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Kokemus TVO/Toteutussuunnittelussa ja/tai OL3 kunnossapidossa tai suunnittelussa katsotaan suureksi eduksi nopean ja tehokkaan työskentelyn aloittamiseksi.

Työ tehdään Olkiluodossa Eurajoella.

Automaatioasiantuntijoita

Tausta selvitetään, huumetesti suoritetaan

Keskeisiä tehtäviä on:

• Osallistua projektitoimituksiin ja tukea projekteja teknisellä asiantuntemuksellaan.

• Laatia teknisiä vaatimusmäärittelyjä, kelpoisuussuunnitelmia ja soveltuvuusarvioita korvattavalle varaosalle.

• Laitosdokumentaation ja suunnitelmien tarkistaminen.

• Antaa arvioita laitosmuutosten automaatioteknisistä vaatimuksista.

• Sekä osallistua tarvittaessa vuosihuollon aikaisiin järjestelmien koestuksiin ja koekäyttöihin.

• Lisäksi työhön saattaa sisältyä muiden muutostöiden tekemistä muutostyövastaavana ja osaprojektinhoitajana työkuorman mukaan.

Vaatimuksia:

Tehtävään soveltuva automaatio- tai mittaustekniikan diplomi-insinöörin tai insinöörin koulutus sekä vahvaa teollisuuden työkokemusta. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä. Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Automaation käyttöönottoinsinööri

Keskeisiä tehtäviä ovat:

• Osallistua OL3-käyttöönttotehtäviin automaation käyttöönoton valvojana.

• Osallistua käyttöönoton koeohjeiden ja tulosaineiston tarkastukseen.

Sisältää mahdollisesti vuoro- ja viikonlopputöitä.

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva automaatio- tai mittaustekniikan insinöörin tai teknikon koulutus sekä vahvaa automaation työkokemusta. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä. Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Vanhempi asiantuntija, rakennustekniikka (131664)

Keskeisiä tehtäviä on:

RAK suunnittelualavastaava vastaa kapselointilaitoksen ja loppusijoituslaitoksen rakennusteknisten järjestelmien suunnittelun ohjaamisesta ja suunnitelmien tarkastamisesta suunnittelukäsikirjan mukaisesti sekä kelpoistus aineiston laadinnasta suunnittelun osalta.

Vaatimukset:

Rakennusalan DI / insinööri tutkinto

Vähintään 5 vuoden betonirakenteiden suunnittelukokemus

Vähintään vuoden kokemus suunnittelun ohjauksesta

Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija pätevyys (tai AA) katsotaan eduksi.

Etätyömahdollisuus.

Asennusvalvonta tehtäviä (kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin (tehtävät alkavat 2-4 kk sisällä)

Rakentaminen, teräsrakenteet, putkistot, sähkö- automaatio- instrumentointi, IWI, IWS.

Jos olet kiinnostunut näistä työtehtävistä, lähetä vapaamuotoinen hakemus liitteenä CV sähköpostilla! Kiitos! juhani.jansson@polartek.fi

Olkiluoto 3 KÄYTTÖÖNOTTO

Here are some requirements for these positions. If interested just ask for more information.

COM338 System Responsible for Radio-monitoring Team

Starting 26/10/2017 until 30/04/2018.

Intermediate knowledge of written and oral English

Engineering degree

Experience in commissioning based on the TXP or RMS product line

Experience and knowledge of MIRION components

Experience and knowledge of Canberra products

Understanding nuclear physics and principles of radiation protection

CON294 Commercial Officer for Painting team

Starting ASAP and for a duration of 11 months.

Experience in commercial handling of big projects.

Fluent English.

COM570 NSSS Commissioning Project Engineer

Duration about 10 months.

Mechanical, equipment or nuclear technician/engineer.

At least one year of experience in construction site.

Microsoft Office Suite, Documentum and AIMS.

Knowledge of transfer process.

Fluent English.

COM580 Field Instrumentation Commissioning Technician / Engineer

Electrical or mechanical engineer.

Valve/actuator diagnostic knowledge and advanced knowledge on vibration measurements is a must. Advanced knowledge on instrumentation and measurement.

Fluent English.

MS Excel Reporting, COEDM 1.4, OPMS, AIMS, CMS…

COM628 IC Commissioning Engineer (TXS)

Starting ASAP and for a duration of 7 months.

Ought to be familiar with TXS technology (hardware and software products), TXS engineering and maintenance equipment, peripheral testing tools either at Test Bay or during commissioning, establishment and/or review of TXS system test procedures.

Fluent English.

COM555-COM556-COM557 and COM563-COM564 Commissioning technician – HVAC systems

Starting ASAP and for a duration of 08 months.

HVAC systems or nuclear technician.

Fluent English. T

wo years outage/commissioning experience.

Microsoft Office Suite.

Knowledge of system commissioning activities.

Commercial nuclear plant (PWR) operational or test experience.

Two years field experience in nuclear power plant or preliminary working period with in nuclear project.

COM527, COM604 NI MECHANICAL PTW OFFICER

Starting ASAP and for a duration of 12 months.

Mechanical engineer.

Fluent English.

10 years of experience in design and/or commissioning and/or operation of nuclear power plants.

3 years of experience in the mechanical commissioning of OL3.

3 years of experience with work orders and blockings as requestor and for clarification.

Knowledge about the documentation of OL3.

Ability to work on the different process diagram, isometrics, preparation of solution and support for inventories in the field.

General understanding of mechanics, fluid mechanics, thermodynamics and measurement/instrumentation technology.

General understanding in electrical and I&C technology.

MS Office.

Working experience in EPR commissioning and with permit to work offices.

COM572 CT shift preparation HFT

Starting ASAP and for a duration of 4 months.

Mechanical equipment or nuclear technician.

Fluent English.

At least one year of commissioning/outage experience.

Knowledge of system commissioning activities.

COM571 NSSS TECHNICIAN

Starting ASAP and for a duration of 6 months.

Nuclear technician.

Fluent English.

Knowledge of system commissioning activities.

COM478 TRANSVERSE TEST ANALYSIS ENGINEER

Starting ASAP and for a duration of 10 months.

General, process or mechanical engineer.

Fluent English.

At least 10 years of field experience in nuclear power plant.

PWR technology.

System design or commissioning experience.

MS Office.

COM579 CWS69 IC COMMISSIONING ENGINEER

Starting ASAP and for a duration of 12 months.

CWS69 procedure intent to provide the evidence that all I&C functions related to Nuclear Island are properly tested, in frame of Commissioning activities.

ln order to fulfill with CWS69 procedure, the Supplier will have to execute the following activities for each batch of I&C function which will be assigned to him:

1. Analysis:

- Highlight of I&C logic covered by process commissioning instructions, and if needed, test bay results.

- Check of I&C function coverage, based on System Descriptions

- Proposal of process commissioning instructions improvement in order to ensure the expected I&C function test coverage.

2. Test procedure elaboration:

- Elaboration of Commissioning lnstructions "CI69" aiming at covering previously identified gaps, based on I&C simulation

- Definition of the simulations needed for their implementation on site

3. Execution:

- Execution of the tests with support of related I&C commissioning sections

- Issuance of the test reports including the assessment of the I&C test outcomes

- Delivery of test report to related process commissioning engineer

4. Control and monitoring:

- Provide inputs to progress measurement and reporting

- lnitiate corrective actions in case of deviations

The Supplier has to be able to perform some functional analysis, covering on one hand the process requirements, and on the other hand the I&C implementation.

CON382-CON383 Scaffold supervision works

Starting ASAP and for a duration of 10months.

Strong experience in scaffolding works.

Knowledge in modular scaffolds.

Experience in supervisor duties.

Fluent English.

Microsoft Office, Excel.

Experience with works on large construction sites.

CON361-362 Building Commissioning Engineer

Starting ASAP and for a duration of 12 months.

Bachelor or master degree of engineering with specific knowledge in construction technology.

Education in civil engineering, electrical or mechanical engineering with good knowledge of nuclear civil works procedures and documentation.

Several years of experience in OL3 project is mandatory.

Professional English.

MS Office.

EP545 As-built Documentation for Electrical

Engineer with/without Bachelor or Master in Electrical Engineering or related.

Experience in Electrical engineering or related (e.g. Cabling, Transformer, Electrical

Actuators, Switchgears, Motors, UPS-Systems, etc.)

Knowledge of the OL3-Project (tools, project-structure, teams & documentation)

Knowledge in AutoCAD, pdf-processing, MS-Office (including MS Access)

Knowledge in PDMS (Plant Design Management Tool - no operator skills needed)

Knowledge in Work with Data Bases

Fluent English.

SC021 and SC022 Quantity Surveyor

Starting 01/08/2017 and for a duration of 6 months.

Must have the ability to understand construction plans (civil or mechanical or electrical)

Must have the ability to work on the field (construction site, inside NI building…)

Must have strong IT skills (Excel and Word minimum, Access is an advantage)

PD037 to PD050 Open point team

Starting ASAP and for a duration of 12 months.

Engineering degree or Management degree.

Fluent English.

Some experience in design, commissioning or construction of industrial facilities (about one or more years).

Diverse technical profile (General, Process, Electrical, Mechanical).


Jos ja kun olet kiinnostunut näistä työtehtävistä, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla! (Huom. merkitse aihe kenttään JOBCODE ja numero!) Kiitos! simo.ikonen@polartek.fi ja kopio juhani.jansson@polartek.fi