Polartek Oy | Tule Polartekille töihin
+

Avoimet työpaikat

TVO Olkiluoto

Useita paikkoja (työt alkavat heti -> )

Vanhempi asiantuntija, rakennustekniikka

Keskeisiä tehtäviä on:

RAK suunnittelualavastaava vastaa kapselointilaitoksen ja loppusijoituslaitoksen rakennusteknisten järjestelmien suunnittelun ohjaamisesta ja suunnitelmien tarkastamisesta suunnittelukäsikirjan mukaisesti sekä kelpoistus aineiston laadinnasta suunnittelun osalta.

Vaatimukset:

Rakennusalan DI / insinööri tutkinto

Vähintään 5 vuoden betonirakenteiden suunnittelukokemus

Vähintään vuoden kokemus suunnittelun ohjauksesta

Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija pätevyys (tai AA) katsotaan eduksi.

Etätyömahdollisuus.

Vanhempi asiantuntija, rakennustekniikka

Rakennesuunnittelijan tehtävät TVO- konsernin projekti- ja muutostöissä.

Keskeisiä tehtäviä ovat mm:

Lujuuslaskelmien laatiminen huomioiden TVO:n vaatimukset lujuuslaskelmille.

Tarvittavien rakennepiirustusten laadinta rakennuspiirustusohjeiden mukaisesti huomioiden TVO:n erityispiirteet. Tarvittaessa lähtötietojen hankkiminen työn vaatimassa laajuudessa.

SKOL2 tasoista työtä

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto, rakennus insinöörin tutkinto tai vastaava koulutus sekä kokemus rakentamisesta energia-alalla tai teollisuudessa. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen,

pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä. Hyvä suomen kielen ja englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito.

Mahdollisuus etätyöhön.

Asiantuntija, rakennustekniikka

Rakennesuunnittelijan tehtävät TVO- konsernin projekti- ja muutostöissä.

Keskeisiä tehtäviä ovat mm:

Lujuuslaskelmien laatiminen huomioiden TVO:n vaatimukset lujuuslaskelmille.

Tarvittavien rakennepiirustusten laadinta rakennuspiirustusohjeiden mukaisesti huomioiden TVO:n erityispiirteet.

Tarvittaessa lähtötietojen hankkiminen työn vaatimassa laajuudessa.

SKOL3 tasoista työtä

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto, rakennusinsinöörin tutkinto tai vastaava koulutus sekä kokemus rakentamisesta energia-alalla tai teollisuudessa. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen,

pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä. Hyvä suomen kielen ja englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito.

Mahdollisuus etätyöhön.

Suunnittelija, rakennustekniikka

Rakennesuunnittelijan tehtävät TVO- konsernin projekti- ja muutostöissä.

Keskeisiä tehtäviä ovat mm:

Lujuuslaskelmien laatiminen huomioiden TVO:n vaatimukset lujuuslaskelmille.

Tarvittavien rakennepiirustusten laadinta rakennuspiirustusohjeiden mukaisesti huomioiden TVO:n erityispiirteet. Tarvittaessa lähtötietojen hankkiminen työn vaatimassa laajuudessa.

SKOL 4 - tasoisia töitä

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto, rakennusinsinöörin tutkinto tai vastaava koulutus sekä kokemus rakentamisesta energia-alalla tai teollisuudessa. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen,

pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä. Hyvä suomen kielen ja englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito.

Mahdollisuus etätyöhön.

Dokumentointi insinööri / Varaosat / S/A

Keskeisiä tehtäviä on:

Tehtäviin kuuluu sähkö- ja automaatio varaosien dokumentointia sekä tallentamista laitostietokantaan

Työ kohdistuu pääasiassa OL3:n reaktoripuolen varaosiin.

Dokumentointi-insinööri / varaosat /(Mekaaninen)

Tehtäviin kuuluu mekaanisten varaosien dokumentointia sekä tallentamista laitostietokantaan.

Työ kohdistuu pääasiassa OL3:n reaktoripuolen varaosiin.

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva teknikon tai insinöörin koulutus. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä.

Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Kokemus TVO/Toteutussuunnittelussa ja/tai OL3 kunnossapidossa tai suunnittelussa katsotaan suureksi eduksi nopean ja tehokkaan työskentelyn aloittamiseksi.

Työ tehdään Olkiluodossa Eurajoella.

Automaatioasiantuntijoita

Tausta selvitetään, huumetesti suoritetaan

Keskeisiä tehtäviä on:

• Osallistua projektitoimituksiin ja tukea projekteja teknisellä asiantuntemuksellaan.

• Laatia teknisiä vaatimusmäärittelyjä, kelpoisuussuunnitelmia ja soveltuvuusarvioita korvattavalle varaosalle.

• Laitosdokumentaation ja suunnitelmien tarkistaminen.

• Antaa arvioita laitosmuutosten automaatioteknisistä vaatimuksista.

• Sekä osallistua tarvittaessa vuosihuollon aikaisiin järjestelmien koestuksiin ja koekäyttöihin.

• Lisäksi työhön saattaa sisältyä muiden muutostöiden tekemistä muutostyövastaavana ja osaprojektinhoitajana työkuorman mukaan.

Vaatimuksia:

Tehtävään soveltuva automaatio- tai mittaustekniikan diplomi-insinöörin tai insinöörin koulutus sekä vahvaa teollisuuden työkokemusta. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä. Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Automaation käyttöönottoinsinööri

Keskeisiä tehtäviä ovat:

• Osallistua OL3-käyttöönttotehtäviin automaation käyttöönoton valvojana.

• Osallistua käyttöönoton koeohjeiden ja tulosaineiston tarkastukseen.

Sisältää mahdollisesti vuoro- ja viikonlopputöitä.

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva automaatio- tai mittaustekniikan insinöörin tai teknikon koulutus sekä vahvaa automaation työkokemusta. Tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä. Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Konetekniikan insinööri

Keskeisiä tehtäviä ovat:

Konetekniikan insinööri projekti - ja asiantuntijatehtäviin. Tehtävä on osallistua uudisrakennusprojekteissa ja käyvien laitosyksiköiden konetekniikan asiantuntijatehtäviin. Tehtäviin kuuluvat tekniset selvitykset, vaatimusten mukaisuuden arvioinnit, muutostöiden vetäminen ja osallistuminen uushankintoihin. Yhteistyökumppaneita ovat yhtiön asiantuntijat ja lisäksi alan suomalaiset ja kansainväliset yritykset, asiantuntijat sekä valvontaviranomaiset. Työhön sisältyy osaamisesta riippuen erilaisia laite- ja järjestelmätason vastuutehtäviä.

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin koulutus, koneinsinöörin tutkinto tai vastaava koulutus sekä riittävä työkokemus konetekniikan alalta. Venttiilien tai pumppujen tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä halua kehittyä. Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Konetekniikan insinööri, lujuustekniikka

Keskeisiä tehtäviä ovat:

Konetekniikan insinööri projekti - ja asiantuntijatehtäviin. Tehtävä on osallistua uudisrakennusprojekteissa ja käyvien laitosyksiköiden konetekniikan asiantuntijatehtäviin. Tehtäviin kuuluvat tekniset selvitykset, vaatimusten mukaisuuden arvioinnit, muutostöiden vetäminen ja osallistuminen uushankintoihin. Yhteistyökumppaneita ovat yhtiön asiantuntijat ja lisäksi alan suomalaiset ja kansainväliset yritykset, asiantuntijat sekä valvontaviranomaiset. Työhön sisältyy osaamisesta riippuen erilaisia laite- ja järjestelmätason vastuutehtäviä.

Vaatimukset:

Tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin koulutus, koneinsinöörin tutkinto tai vastaava koulutus sekä riittävä työkokemus konetekniikan alalta. Venttiilien tai pumppujen tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä halua kehittyä. Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Asiantuntija, lujuuslaskenta

Keskeisiä tehtäviä ovat:

Kuormitusanalyysit/spesifikaatiot: RELAP5:lle tehtyjen kuormitusanalyysiraporttien tarkastelu Lujuus ja väsymisanalyysit: laitokselta tulevat toimeksiannot, käyttöluvan uusinta, LTO, ACIS, PSD yms. projektien lujuus- ja väsymisanalyysien teko ja raportointi, Muiden tekemien raporttien tarkastelu

Vaatimukset:

DI, kielitaito suomen lisäksi englanti hyvä suullinen ja kirjallinen taito, kokemus OL1/OL2 lujuusanalyysien tekemisestä, OL1/OL2 laitostuntemus. Tunteen ASME, EN, YVL-ohjeistuksen pääperiaatteet.

Asennusvalvonta tehtäviä

(kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin (tehtävät alkavat 2-4 kk sisällä)

Rakentaminen, teräsrakenteet, putkistot, sähkö- automaatio- instrumentointi, IWI, IWS.

Jos olet kiinnostunut näistä työtehtävistä, lähetä vapaamuotoinen hakemus liitteenä CV sähköpostilla! Kiitos! juhani.jansson@polartek.fi

Olkiluoto 3 KÄYTTÖÖNOTTO

1. OIO OM/NTM ADMINISTRATOR

JOBCODE : COM280

REPORT TO:

CFS OIO Manager

FUNCTION:

• Management and coordinating of Operating/Testing Manual validation • Management and coordinating of operational documents and delivery to Main Control Room

Tasks: • Management of the OM/NTM Validation Team • Overall coordination of the validation activities • Manage the masters of all Operating & Testing Procedures used during all commissioning phases in relationship with TVO Operation Planning Engineers • Build-up the Operating Documentation paper version set for the Main Control Room with help of the TVO Operation Planning Engineers • Keeps track of the validation of the Operating & Testing Procedures performed by the NI/TI Commissioning Teams through red-lined documents • Verifies that all Operating & Testing Procedures and all the other operational documents (like P&ID’s, etc.) in Main Control Room are up-to date and consistent with the results of validation • Is in interface with NI and TI Home Base Offices for updating and revision of operational documents

INTERFACES WITH: • Commissioning Engineers • OIO Manager • Client • Areva HBO

OTHER POINTS: • Language: • Fluent English required, • Ability with French, German or Finnish would be a plus. • Qualification:

General requirements: • General understanding of mechanics, thermodynamics, fluid mechanics and measurement/instrumentation technology • Computer literacy in MS-Office, Adobe professional

Specific requirements: • Experience for leading/managing a group and interface management to other teams • Experience in Operating and Testing procedures elaboration preferably for nuclear power plant • Knowledge and background on process systems and plant operation during operation or overall commissioning test phases • Experience in system design respectively component engineering or commissioning and operation of power plant systems • Specific knowledge and training is required for OL3 (given at the position appointment): oStructure of Operating and Testing Manuals, oOperating and Testing procedures elaboration and management process, oOrganization and administrative rules and regulations of the Commissioning Manual – organizational part. • Ability to use the different project data bases, software etc.


Jos ja kun olet kiinnostunut näistä työtehtävistä, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla! (Huom. merkitse aihe kenttään JOBCODE ja numero!) Kiitos! simo.ikonen@polartek.fi ja kopio juhani.jansson@polartek.fi