Polartek Oy | Voimalaitossuunnittelua, tehdassuunnittelua


Tehdas- ja voimalaitossuunnittelu

Tehdas- ja voimalaitossuunnittelun osaamiseen kuuluu mm. teollisuuden putkisto-, laite, ja teräsrakennesuunnittelu, painelaitteiden ja putkistojen lujuuslaskenta PED/EN ja ASME normien mukaan. Laskemme myös putkistojen joustavuusanalyysit.


  - prosessisuunnittelu
  - teräsrakennesuunnittelu
  - putkistosuunnittelu
  - kannattavuuslaskelmat
  - lay-out suunnittelu
  - konesuunnittelu
  - LVI-suunnittelu
  - ennakkohuolto